Målgruppe: Offentlige/private skoler og idrætsforeninger.

Opgaven

For at imødegå en voksende søgning fra elever fra ottende og niende klassetrin imod skoletilbud der inkluderer idræt, fodbold, håndbold og lign. Ønskede Englystskolen et tilbud, der var opbygget som et linjefag.

Indeholdende:

 • Elever går i kommende 8. og 9. på Englystskolen.
 • Linjen foregår i tidsrummet 9.50 – 15.00.
 • Varighed er ca. 32 uger, samt en linjeuge til næste skoleår.
 • Eleverne vælger linjen for et år af gangen (maks. 25 elever på linjen).
 • Der er to lærer tilknyttet linjen, som har det overordnede pædagogiske ansvar for linjen.
Hvad er vores tanker i forhold til samarbejdet med GIF:
Skolen Gauerslund IF
Skolen har det overordnet pædagogiske ansvar og to lærere vil være tilknyttet. Aftale i forhold til brug af rammer, kunststofbane, materiel og undervisningslokale.
Laver af linjebeskrivelsen. Fast kontaktpunkt.
2/3(20 gange) af undervisningsgangene står lærerne for undervisningsindholdet. 1/3(10 gange) står Gauerslund IF for undervisningsindholdet, hvor der naturligvis er en lærer tilstede. Emner: minitræner uddannelse, træningskultur, muskeltræning…

Skolens målsætning med linjen er at lave den bedste udskoling for deres elever fremadrettet, hvor de har mulighed for fordybelse og læring inden for et interesseområde.

Krav til fodboldlinjen er, at de varetager

 • Understøttende undervisning
 • Laver samarbejde med ekstern samarbejdspartner
 • 9. årgang skal indtænke linjen i den obligatoriske selvvalgte opgave

Klubben

Gauerslund IF Fodbold.

Målsætning Resultat
Fastholde flere U14-U16 spillere. Kraftig opbremsning i udmeldinger U14-U16.
Rekruttere unge hjælpetrænere. 55% af eleverne på linjefaget ønsker at indtræde som trænere.
Større fokus på fodbold iblandt U7-U9, fordi disse bruges som momenter ved træneruddannelsen. Øget tilgang af både piger og drenge, mest synligt at klubben nu har både et U7+U8+U9 pigehold.

Løsningen

Innovation4sport har i tæt samarbejde med skolen og foreningen udarbejdet, et tilbud der tilgodeser opstillede krav fra begge parter, et produkt der kvalitativt sikrer alle, det bedst mulige resultat.

 • Samarbejde imellem skolens lærere og klubben har fungeret problemfrit.
 • Coerver Danmark har udviklet fagligt kompetente tekniske trænere, der fra første træning i klubben, er indgået i trænerteams årshjul for stationstræning på lige fod med voksne trænere.
 • Via direkte kommunikation mellem skolen og den eksterne udbyder Coerver Danmark, har der været minimal overhead for klubben.
 • Coerver Danmark produktpakker tilsikrer at undervisningen varierer fra et skoleår til det næste i et trykt læringsmiljø.

Rammer

Undervisningslokaler, fodbold materiel og lån af baner.