Indkøbsoptimering

Valcon Consulting

Tanken bag:


Valcon Consulting har hjulpet mange danske C20 virksomheder med at realisere deres totale potentiale via branchespecifikke konsulenter. Der med ekspertviden ud i kundens faktuelle behov, har skabt en gennemsigtig drift og stærkt forbedret bundlinje.

De danske foreninger drives primært af passionerede frivillige, der ønsker de bedste vilkår og rammer for deres medlemmer, til at udøve netop deres valg af sport.

Den enkelte forening har sjældent det nødvendige volumen for at kunne opnå en indkøbsaftale ud over det normale med deres primære leverandører af beklædning og lign.

Ved et samarbejde med Innovation4sport og derigennem med eksperterne fra Valcon, tilsikrer den ansvarlige foreningsledelse deres medlemmer de optimale vilkår, for maksimal udnyttelse af hver eneste kontingent krone, til nytte og gavn for udviklingen af foreningen og dennes medlemmer.

Hvorfor indgår foreninger aftale med innovation4sport:

  • Kvalitetsprodukter til stærkt reducerede priser
  • Gennemsigtig drift
  • Minimeret tidsforbrug til kontering

Hvordan kommer vi i gang

Aftal møde med innovation4sport

Møde afholdes med relevante beslutningstagere, med følgende agenda
a. Præsentation af Innovation4sport
b. Nuværende volumen
c. Fremtidigt behov
d. Aftale indgås for fremadrettet samarbejde.

Analyse af det totale potentiale udarbejdes

Analyse præsenteres

Samarbejdet påbegyndes, efter forud aftalt datoplan for ophør af nuværende aftaler

Udvælgelse af produktsammensætning

Hvornår kan foreningen se resultater på bundlinjen:

Det afhænger i høj grad af foreningens indeværende aftaler, men senest i forbindelse med ophævelse eller udløb af disse.

De typiske spørgsmål og relevante bekymringer, ved et samarbejde med ekstern specialist.


Normalt indkøber vi tøj og lign. hos den lokale Sportsforretning, hvad sker der hvis vi fravælger en aftale med dem?

  • Din lokale sportsforretning/kæde samarbejder normalt med en national eller international mærkevare leverandør, derigennem sikrer forretningen eller kæden deres leverandør adgangen til en sikker omsætning. Hvorfor de ud fra et indeks tilpasset oplæg kan tilbyde jer en forholdsvis låst pris, der modsvarer jeres behov. Aftalen er typisk opbygget således at I som forening skal opfylde jeres forudbestemte volumen for at få adgang til en bonus der er tilpasset jeres forbrug.
    Ved et samarbejde med os, udfordres den lokale sportsforretning på lige fod med vores andre leverandører, for at sikre jeres medlemmer den bedste aftale – såfremt forretningen/kæden kan imødekomme vores/jeres krav til den optimale aftale, indgås den med dem – såfremt aftalevilkårene ikke lever op til kravet om den bedst mulige aftale, udarbejdes der en aftale der imødekommer jeres specifikationer og ønsker fra alternativ leverandør.

Vores nuværende leverandør er også sponsor.

  • Innovation4sport arbejder ud fra et princip ”360 sikring af foreningen” dvs. at foreningen gennem et samarbejde med os sikrer deres medlemmer bedst muligt. Innovation4sport er en uvildig tredjepart, der kun skal tilgodese klubben, dette inkludere den bedste pris – sponsorater osv.
    Innovation4sport oplever selvfølgeligt krav fra lokale handelsstands-foreninger der ønsker at omsætningen placeres i byen, men idet vi nu er den udøvende part, der deltager med stor indsigt i prisdannelser nationalt, kan vi dokumentere hvorfor klubben skal træffe det økonomiske rigtige valg.