Sponsorudvikling

Vi tilbyder flere muligheder for at jeres foreningen kan genere flere indtægter

Sport & Erhvervs netværk

Tanken bag:

Vi vil skabe et erhvervsnetværk, der har breddeidrætten som omdrejningspunkt. Målet er at skabe et stærkt ”fletværk” af erhvervsledere, baseret på nyttig læring samt lokal forankring og engagement. Vi ønsker at indgå samarbejder med breddeidrætten, om at etablere uddannelse og netværk i fællesskab. Ved at indgå et samarbejde, vil det desuden medføre et betydeligt dynamisk sponsorat for foreningen.

Forløb

10 moduler fordelt over 12 måneder, og vil typisk gennemføres således:

 • Undervisning én gang om måneden hovedsagelig aften.
 • Opgaver løses mellem modulerne, oftest som gruppeopgaver.
 • Der kan evt. etableres faste ”mellemmøder”, hvor der kan netværkes og diskuteres.
 • Der vil blive desuden blive inviteret til forskellige andre arrangementer løbende.

Samlet overblik!

Som medlem af Sport & Erhverv får man:

 • Human Leadership|Basic, som består af 10 undervisningsmoduler med efterfølgende netværk.
 • 1 netværksmodul, hvor vi fokuserer på at styrke fletværket.
 • Solidt og gennemarbejdet kursusmateriale.
 • Markedets mest dynamiske og fleksible lederuddannelse.
 • Et uddannelsesforløb, du nemt tilpasser din kalender.
 • Et omfattende fletværk af nye og erfarne ledere.
 • Undervisere med praktisk ledererfaring.
 • På sigt bliver man en del af et stærkt landsdækkende netværk.
 • Mulighed for deltagelse i diverse arrangementer, foredrag m.v.

Samarbejdet med foreningen

Praktisk

 • Der indgås en sponsoraftale med Innovation4sport
 • Praktiske forhold vedr. reklame/skiltning m.v. aftales nærmere.
 • Klubben/Foreningen medvirker til tiltrækning af deltagere.
 • Klubben modtager procentuelt sponsorat som flg.:
 • X % pr. deltager op til og med 14 deltagere
 • X% pr. deltager udover 14 deltagere pr. hold (max 20).
 • Såfremt Klubben/Foreningen ønsker at stå for lokaler og
 • forplejning (kaffe/te/sandwich/isvand/frugt etc.), modtager
 • Klubben/Foreningen yderligere kr. X,- pr. deltager pr. hold
 • til dækning af disse udgifter.

Innovation´s netværk & temamøder

Vi skaber et netværk eller arrangement efter dine ønsker.

Målet er at skabe et netværk lige efter jeres tanker og ønsker i forhold til den gruppe, som er målet for netop jeres netværk / arrangement.

F.eks.

 • Temamøder vedr. SoMe
 • Temamøder vedr. salg, detail
 • Temamøder vedr. salg, BtB
 • Temamøder vedr. ledelse

Varighed 2,5 – 3 timer pr. oplæg.

Pris efter aftale.